Wszystko o AI z punktu widzenia prawa

Aktualności

Globalne regulacje standardów użycia AI coraz bliżej

Wczerwcu 2020 r. USA wraz z innymi członkami G7 (tj. Niemcami, Japonią, Wielką Brytanią, Francją, Włochami i Kanadą), a także Unią Europejską, Południową Koreą, Singapurem, Meksykiem, Indiami, Słowenią i Australią powołały do życia Globalne Partnerstwo ds. Sztucznej Inteligencji (Global Partnership on Artificial Intelligence, w skrócie GPAI), aby wspierać „odpowiedzialny i skoncentrowany na człowieku rozwój i użycie Sztucznej Inteligencji”, w sposób „zgodny z prawami człowieka, podstawowymi wolnościami i współdzielonymi demokratycznymi wartościami”.

RODO vs. AI – wdrażamy sztuczną inteligencję w firmach

Pod koniec lipca Komisja Europejska zaprezentowała wyniki badania „European enterprise survey on the use of technologies based on artificial intelligence”, przeprowadzonego…

Sztuczna inteligencja a finanse – nowe zasady korzystania z algorytmów

Opublikowano zasady związane z wykorzystaniem AI i Big Data (BDAI) przez podmioty rynku finansowego…

Artificial Intelligence Act- projekt unijnego rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji

W dniu 21 kwietnia 2021r. Komisja Europejska opublikowała długo wyczekiwany projekt unijnego rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji, określanego jako Artificial Intelligence Act. Celem powyższej regulacji jest zapewnienie bezpieczeństwa dla obywateli i przedsiębiorstw oraz jednocześnie wsparcie rozwoju tej innowacyjnej gałęzi gospodarki poprzez zwiększenie innowacyjności i inwestycji w dziedzinie sztucznej inteligencji w całej Unii Europejskiej. W niniejszej publikacji omówione zostały najważniejsze elementy i aspekty tego projektu.

Najnowsze dokumenty dotyczącej AI:

Poznaj naszych ekspertów

Monika Macura

Partner

Łukasz Wieczorek

Partner

Michał Barwicki

Associate

Specjalizuje się w prawie bankowym i usług płatniczych, prawie IT i nowych technologii. Członek zespołu FinTech, usługi płatnicze, bankowość.

Doświadczenie

Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów z branży FinTech i nowych technologii. W codziennej pracy uczestniczy w świadczeniu obsługi prawnej grupy spółek z branży usług płatniczych i bankowych o globalnym zasięgu i renomie.

Negocjuje i opiniuje umowy instytucji płatniczych z ich partnerami biznesowymi, takimi jak biura informacji gospodarczej, dostawcy usług wspierających ocenę zdolności kredytowej, pośrednicy finansowi, dostawcy usług IT. Doradzał w procesie uznawania licencji na świadczenie usług płatniczych przez polskie organy nadzoru oraz w tworzeniu oddziału banku zagranicznego na obszarze Polski.

Posiada bogatą wiedzę ekspercką z zakresu nowych technologii (w szczególności technologii blockchain), przechowywania danych w chmurze i sztucznej inteligencji. Doradza w prawnych aspektach wykorzystywaniu tych narzędzi w działaniach przedsiębiorców.

Specjalizuje się w prawie nowych technologii (IT), prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie gospodarczym i prawie imigracyjnym, pracując na co dzień w środowisku międzynarodowym. Doradza w szczególności klientom zagranicznymi inwestującym w Polsce oraz podmiotom prowadzącym biznes poza granicami Polski.

W Kancelarii koordynuje sprawy o charakterze międzynarodowym (International Desk) w zakresie ww. obszarów prawnych.

Doświadczenie w obszarze wybranych specjalizacji

Posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących sektora IT. Brał udział w dziesiątkach projektów przygotowując i negocjując umowy IT m.in. z kontrahentami z USA, Europy i Azji (w tym w metodykach zwinnych/Agile, w modelu SaaS) – z branży bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej, hazardowej, hotelowej czy muzycznej.

Był zaangażowany w prace nad kontraktem pomiędzy klientem Kancelarii a Citibank dotyczącym wdrożenia autorskiej aplikacji klienta w 16 krajach rejonu Europy, Azji i Pacyfiku (za którą Kancelaria otrzymała w 2018 r. nagrodę „Rzeczpospolitej” w kategorii „Wyjątkowy kunszt prawniczy przy obsłudze transakcji”). Negocjował również z sukcesem umowę IT pomiędzy klientem Kancelarii a spółką o statusie jednorożca z Doliny Krzemowej (USA).

Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny wpisany na listę w OIRP w Krakowie od 2014 r. Absolwent studiów prawniczych oraz doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UJ.

Laureat II miejsca w konkursie na najlepsze prace magisterskie z prawa handlowego, obronione w roku akad. 2009/2010, organizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego”.

Publikacje

Autor publikacji w specjalistycznej prasie prawniczej („Przegląd Prawa Handlowego”, „Rejent”), prasie codziennej („Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”) i branżowej („Chambers Global Guides”, „Industrial Monitor”), a także prelegent na konferencjach, seminariach i webinarach organizowanych m.in. przez British-Polish Chamber of Commerce, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego, Gigacon, Pureconferences, Blue Business Media (Corporate Legal Counsel Forum 2020).

Radca prawny. W Kancelarii kieruje specjalizacją FinTech, usługi płatnicze i bankowość. Od 10 lat prowadzi kompleksową obsługę prawną instytucji pożyczkowych, instytucji płatniczych, a także banków.

Wykształcenie

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek prawo, stypendystka Uniwersytetu w Tilburgu w Holandii. Absolwentka studiów podyplomowych – Prawo nowoczesnych technologii – na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Doświadczenie

Prowadzi obsługę prawną wdrożenia skomplikowanych produktów bankowych i płatniczych w polskich i międzynarodowych instytucjach. Wprowadziła na polski rynek kilkanaście instytucji finansowych, doradzając w tworzeniu struktur instytucji oraz przy tworzeniu oferty produktowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i aplikacji mobilnych.

Opiniuje wdrożenia przez instytucje finansowe nowych usług i produktów płatniczych i kredytowych oraz rozwiązań prawnych w obszarach obsługi klientów i przetwarzania danych osobowych. Świadczy kompleksową obsługę grupy spółek z branży usług płatniczych i bankowych o globalnym zasięgu i renomie.

Reprezentuje instytucje płatnicze w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie uzyskania zezwoleń na świadczenie usług płatniczych oraz w relacjach z organami administracyjnymi – Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Komisją Nadzoru Finansowego.

Prowadzi szkolenia dla instytucji finansowych z zakresu stosowania RODO i środków bezpieczeństwa finansowego. Jako członek Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych aktywnie bierze udział w rozwoju branży FinTech. Była członkiem zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce przy Urzędzie KNF. Uczestniczy w opiniowaniu działań ustawodawczych mających znaczenie dla działalności instytucji pożyczkowych i instytucji płatniczych (min. ustawy regulujące działalność instytucji pożyczkowych, wdrożenie PSD 2, wdrożenie RODO). Jest cenionym prelegentem na konferencjach i wydarzeniach branżowych.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
NIP: 9452181482 REGON: 123240424