Wszystko o AI z punktu widzenia prawa

Pobierz prezentację na temat najnowszego rozporządzenia ws. AI

Download the information about the latest AI regulation

Aktualności

Globalne regulacje standardów użycia AI coraz bliżej

W czerwcu 2020 r. USA wraz z innymi członkami G7 (tj. Niemcami, Japonią, Wielką Brytanią, Francją, Włochami i Kanadą), a także Unią Europejską, Południową Koreą, Singapurem, Meksykiem, Indiami, Słowenią i Australią powołały do życia Globalne Partnerstwo ds. Sztucznej Inteligencji (Global Partnership on Artificial Intelligence, w skrócie GPAI), aby wspierać „odpowiedzialny i skoncentrowany na człowieku rozwój i użycie Sztucznej Inteligencji”, w sposób „zgodny z prawami człowieka, podstawowymi wolnościami i współdzielonymi demokratycznymi wartościami”.

KWKR w ministerialnym zespole Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI)Globalne regulacje standardów użycia AI coraz bliżej

W wyniku unijnego projektu dotyczącego dookreślenia zasad funkcjonowania sztucznej inteligencji na obszarze Unii Europejskiej tematem AI zainteresowała się również Polska. W efekcie powstała Grupa Robocza ds. sztucznej inteligencji (GRAI), członkiem której został ekspert KWKR ds. prawa nowych technologii, Łukasz Wieczorek.

Najnowsze dokumenty dotyczące AI:

Poznaj naszych ekspertów

Łukasz Wieczorek

Partner

Bartosz Łabęcki

Associate

Specjalizuje się w prawie bankowym i usług płatniczych, prawie IT i nowych technologii. Członek zespołu FinTech, usługi płatnicze, bankowość.

Doświadczenie

Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów z branży FinTech i nowych technologii. W codziennej pracy uczestniczy w świadczeniu obsługi prawnej grupy spółek z branży usług płatniczych i bankowych o globalnym zasięgu i renomie.

Negocjuje i opiniuje umowy instytucji płatniczych z ich partnerami biznesowymi, takimi jak biura informacji gospodarczej, dostawcy usług wspierających ocenę zdolności kredytowej, pośrednicy finansowi, dostawcy usług IT. Doradzał w procesie uznawania licencji na świadczenie usług płatniczych przez polskie organy nadzoru oraz w tworzeniu oddziału banku zagranicznego na obszarze Polski.

Posiada bogatą wiedzę ekspercką z zakresu nowych technologii (w szczególności technologii blockchain), przechowywania danych w chmurze i sztucznej inteligencji. Doradza w prawnych aspektach wykorzystywaniu tych narzędzi w działaniach przedsiębiorców.

Specjalizuje się w prawie nowych technologii (IT), prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie gospodarczym i prawie imigracyjnym, pracując na co dzień w środowisku międzynarodowym. Doradza w szczególności klientom zagranicznymi inwestującym w Polsce oraz podmiotom prowadzącym biznes poza granicami Polski.

W Kancelarii koordynuje sprawy o charakterze międzynarodowym (International Desk) w zakresie ww. obszarów prawnych.

Doświadczenie w obszarze wybranych specjalizacji

Posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących sektora IT. Brał udział w dziesiątkach projektów przygotowując i negocjując umowy IT m.in. z kontrahentami z USA, Europy i Azji (w tym w metodykach zwinnych/Agile, w modelu SaaS) – z branży bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej, hazardowej, hotelowej czy muzycznej.

Był zaangażowany w prace nad kontraktem pomiędzy klientem Kancelarii a Citibank dotyczącym wdrożenia autorskiej aplikacji klienta w 16 krajach rejonu Europy, Azji i Pacyfiku (za którą Kancelaria otrzymała w 2018 r. nagrodę „Rzeczpospolitej” w kategorii „Wyjątkowy kunszt prawniczy przy obsłudze transakcji”). Negocjował również z sukcesem umowę IT pomiędzy klientem Kancelarii a spółką o statusie jednorożca z Doliny Krzemowej (USA).

Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny wpisany na listę w OIRP w Krakowie od 2014 r. Absolwent studiów prawniczych oraz doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UJ.

Laureat II miejsca w konkursie na najlepsze prace magisterskie z prawa handlowego, obronione w roku akad. 2009/2010, organizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego”.

Publikacje

Autor publikacji w specjalistycznej prasie prawniczej („Przegląd Prawa Handlowego”, „Rejent”), prasie codziennej („Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”) i branżowej („Chambers Global Guides”, „Industrial Monitor”), a także prelegent na konferencjach, seminariach i webinarach organizowanych m.in. przez British-Polish Chamber of Commerce, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego, Gigacon, Pureconferences, Blue Business Media (Corporate Legal Counsel Forum 2020).

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie gospodarczym, ochronie danych osobowych oraz prowadzeniu sporów sądowych. Z  KWKR współpracuje jako członek zespołu TMT, doradzając polskim i zagranicznym podmiotom z branży cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem sektora nowych technologii, branży finansowej i hazardowej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej i procesowej spółek prawa handlowego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i rynku NewConnect, sporządzaniu i negocjowaniu umów IT oraz badaniach due diligence w zakresie spraw korporacyjnych, działalności gospodarczej oraz praw na dobrach niematerialnych.

Od 2021 r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończył z oceną bardzo dobrą. Ukończył też z wyróżnieniem studia podyplomowe na kierunku „Prawo Nowych Technologii” organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, broniąc pracę zaliczeniową na temat możliwych kierunków rozwoju regulacji prawnych w zakresie sztucznej inteligencji. W ramach programu stypendialnego studiował także na University of Glasgow School of Law.

Biegle włada językiem angielskim.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
NIP: 9452181482 REGON: 123240424