Wszystko o AI z punktu widzenia prawa

Pobierz prezentację na temat najnowszego rozporządzenia ws. AI

Download the information about the latest AI regulation

Aktualności

Globalne regulacje standardów użycia AI coraz bliżej

Wczerwcu 2020 r. USA wraz z innymi członkami G7 (tj. Niemcami, Japonią, Wielką Brytanią, Francją, Włochami i Kanadą), a także Unią Europejską, Południową Koreą, Singapurem, Meksykiem, Indiami, Słowenią i Australią powołały do życia Globalne Partnerstwo ds. Sztucznej Inteligencji (Global Partnership on Artificial Intelligence, w skrócie GPAI), aby wspierać „odpowiedzialny i skoncentrowany na człowieku rozwój i użycie Sztucznej Inteligencji”, w sposób „zgodny z prawami człowieka, podstawowymi wolnościami i współdzielonymi demokratycznymi wartościami”.

Zapraszamy wydarzenie AI Waves - ekperci, w tym nasi prawnicy będą rozmawiać o AI w biznesie.

Czy możliwe jest stworzenie precyzyjnej definicji AI? W jakim stopniu jakość danych wpływa na algorytmy sztucznej inteligencji? Czy Unia Europejska prawidłowo opisuje obecne zagrożenia związane z AI? Jak nowe przepisy mogą wpłynąć na przedsiębiorców? Na te i na więcej pytań będą próbowali odpowiedzieć nasi prawnicy

Sztuczna inteligencja a finanse – nowe zasady korzystania z algorytmów

Opublikowano zasady związane z wykorzystaniem AI i Big Data (BDAI) przez podmioty rynku finansowego…

Artificial Intelligence Act- projekt unijnego rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji

W dniu 21 kwietnia 2021r. Komisja Europejska opublikowała długo wyczekiwany projekt unijnego rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji, określanego jako Artificial Intelligence Act. Celem powyższej regulacji jest zapewnienie bezpieczeństwa dla obywateli i przedsiębiorstw oraz jednocześnie wsparcie rozwoju tej innowacyjnej gałęzi gospodarki poprzez zwiększenie innowacyjności i inwestycji w dziedzinie sztucznej inteligencji w całej Unii Europejskiej. W niniejszej publikacji omówione zostały najważniejsze elementy i aspekty tego projektu.

Najnowsze dokumenty dotyczące AI:

Poznaj naszych ekspertów

Monika Macura

Partner

Łukasz Wieczorek

Partner

Michał Barwicki

Associate

Specjalizuje się w prawie bankowym i usług płatniczych, prawie IT i nowych technologii. Członek zespołu FinTech, usługi płatnicze, bankowość.

Doświadczenie

Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów z branży FinTech i nowych technologii. W codziennej pracy uczestniczy w świadczeniu obsługi prawnej grupy spółek z branży usług płatniczych i bankowych o globalnym zasięgu i renomie.

Negocjuje i opiniuje umowy instytucji płatniczych z ich partnerami biznesowymi, takimi jak biura informacji gospodarczej, dostawcy usług wspierających ocenę zdolności kredytowej, pośrednicy finansowi, dostawcy usług IT. Doradzał w procesie uznawania licencji na świadczenie usług płatniczych przez polskie organy nadzoru oraz w tworzeniu oddziału banku zagranicznego na obszarze Polski.

Posiada bogatą wiedzę ekspercką z zakresu nowych technologii (w szczególności technologii blockchain), przechowywania danych w chmurze i sztucznej inteligencji. Doradza w prawnych aspektach wykorzystywaniu tych narzędzi w działaniach przedsiębiorców.

Specjalizuje się w prawie nowych technologii (IT), prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie gospodarczym i prawie imigracyjnym, pracując na co dzień w środowisku międzynarodowym. Doradza w szczególności klientom zagranicznymi inwestującym w Polsce oraz podmiotom prowadzącym biznes poza granicami Polski.

W Kancelarii koordynuje sprawy o charakterze międzynarodowym (International Desk) w zakresie ww. obszarów prawnych.

Doświadczenie w obszarze wybranych specjalizacji

Posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących sektora IT. Brał udział w dziesiątkach projektów przygotowując i negocjując umowy IT m.in. z kontrahentami z USA, Europy i Azji (w tym w metodykach zwinnych/Agile, w modelu SaaS) – z branży bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej, hazardowej, hotelowej czy muzycznej.

Był zaangażowany w prace nad kontraktem pomiędzy klientem Kancelarii a Citibank dotyczącym wdrożenia autorskiej aplikacji klienta w 16 krajach rejonu Europy, Azji i Pacyfiku (za którą Kancelaria otrzymała w 2018 r. nagrodę „Rzeczpospolitej” w kategorii „Wyjątkowy kunszt prawniczy przy obsłudze transakcji”). Negocjował również z sukcesem umowę IT pomiędzy klientem Kancelarii a spółką o statusie jednorożca z Doliny Krzemowej (USA).

Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny wpisany na listę w OIRP w Krakowie od 2014 r. Absolwent studiów prawniczych oraz doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UJ.

Laureat II miejsca w konkursie na najlepsze prace magisterskie z prawa handlowego, obronione w roku akad. 2009/2010, organizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego”.

Publikacje

Autor publikacji w specjalistycznej prasie prawniczej („Przegląd Prawa Handlowego”, „Rejent”), prasie codziennej („Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”) i branżowej („Chambers Global Guides”, „Industrial Monitor”), a także prelegent na konferencjach, seminariach i webinarach organizowanych m.in. przez British-Polish Chamber of Commerce, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego, Gigacon, Pureconferences, Blue Business Media (Corporate Legal Counsel Forum 2020).

Radca prawny. W Kancelarii kieruje specjalizacją FinTech, usługi płatnicze i bankowość. Od 10 lat prowadzi kompleksową obsługę prawną instytucji pożyczkowych, instytucji płatniczych, a także banków.

Wykształcenie

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek prawo, stypendystka Uniwersytetu w Tilburgu w Holandii. Absolwentka studiów podyplomowych – Prawo nowoczesnych technologii – na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Doświadczenie

Prowadzi obsługę prawną wdrożenia skomplikowanych produktów bankowych i płatniczych w polskich i międzynarodowych instytucjach. Wprowadziła na polski rynek kilkanaście instytucji finansowych, doradzając w tworzeniu struktur instytucji oraz przy tworzeniu oferty produktowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i aplikacji mobilnych.

Opiniuje wdrożenia przez instytucje finansowe nowych usług i produktów płatniczych i kredytowych oraz rozwiązań prawnych w obszarach obsługi klientów i przetwarzania danych osobowych. Świadczy kompleksową obsługę grupy spółek z branży usług płatniczych i bankowych o globalnym zasięgu i renomie.

Reprezentuje instytucje płatnicze w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie uzyskania zezwoleń na świadczenie usług płatniczych oraz w relacjach z organami administracyjnymi – Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Komisją Nadzoru Finansowego.

Prowadzi szkolenia dla instytucji finansowych z zakresu stosowania RODO i środków bezpieczeństwa finansowego. Jako członek Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych aktywnie bierze udział w rozwoju branży FinTech. Była członkiem zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce przy Urzędzie KNF. Uczestniczy w opiniowaniu działań ustawodawczych mających znaczenie dla działalności instytucji pożyczkowych i instytucji płatniczych (min. ustawy regulujące działalność instytucji pożyczkowych, wdrożenie PSD 2, wdrożenie RODO). Jest cenionym prelegentem na konferencjach i wydarzeniach branżowych.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
NIP: 9452181482 REGON: 123240424